"Sterk in Verzorgend Werk" - Missie en Visie
ZIC zorgdiensten - "Sterk in Verzorgend Werk"
Diversiteit in Zorg

Diversiteit in Zorg.
Een gevarieerd zorgaanbod voor u als zorgvrager

Visie:

Door het leveren van zorg aan huis (Thuiszorg), stimuleren wij de zelfredzaamheid van cliënten. Op deze wijze dragen wij bij aan de kwaliteit van leven, in de eigen en vertrouwde woon-, leefomgeving van de cliënt. 

Cliënten hebben steeds hogere en individuele verwachtingen van de zorg en de zorgverleners, terwijl de zorgkosten omlaag moeten en de kwaliteit en efficiency moeten verbeteren. Door de vergrijzing van de maatschappij en de huidige zorg-ontwikkelingen, zal het aantal cliënten dat aanspraak zal maken op thuiszorg aanzienlijk toenemen. Door goede samenwerking met alle ketenpartners en het voortdurend bieden van kwaliteit wil SSTZ hét verschil maken in het aanbod van mobiele, flexibele en klantgerichte thuiszorg.
 
Borging van kwaliteit, cliënttevredenheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen onze werkwijze. Dit doen wij zeven dagen per week, 24 uur per dag. 

Missie:

SSTZ stimuleert gezondheid, zelfstandigheid en behoudt van uw eigen regie. Met passie en professionaliteit moedigen we cliënten aan het beste uit hun leven c.q. zorgsituatie te halen. 

SSTZ is een professionele regionale opererende zorgaanbieder met een sterke lokale aanwezigheid.  SSTZ stelt de individuele klant en haar omgeving centraal door met betrokken en deskundige medewerkers, op flexibele wijze en met volledige beschikbaarheid een op de klant afgestemd totaalaanbod aan thuiszorg te leveren.  SSTZ wil met alle betrokkenen duurzame relaties opbouwen en wil voor hen een betrouwbare en professionele zorgpartner zijn en biedt een vertrouwde en prettige werkomgeving die optimale zorgverlening faciliteert. 

SSTZ doet dit betrokken, creatief, flexibel, vraag-, oplossingsgericht, doelmatig en in samenspraak met u. U stelt uw wens en/of behoefte en wij sluiten hierbij zo goed mogelijk aan.