"Sterk in Verzorgend Werk" - Thuiszorg
ZIC zorgdiensten - "Sterk in Verzorgend Werk"

U wilt zelf uw (Thuis)zorg regelen, 
maar u weet niet hoe?

 SSTZ helpt u, om uw (thuis)zorg te regelen in uw eigen vertrouwde woon-, en leefomgeving. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en zorg en/of ondersteuning ontvangt die afgestemd is op uw persoonlijke wensen, behoeften en/of zorgvraag.


You want to arrange your (home) care, but don't know how?

Zic care services helps you to arrange your (home) care in your own living, and living environment. So you can continue to live independently as long as possible and make and/or receive support that is tuned to your personal wishes, needs and/or care question.

Wat doen wij voor u:


 1. Aanvragen van een indicatie of her-indicatie bij het CIZ en/of Wijkverpleegkundige nivo 5
 2. Het leveren van Verzorging, Verpleging en/of Begeleiding
 3. Samenstellen van een zorgdossier
 4. In samenspraak met u,  stellen wij een zorg-, leefplan op
 5. Evaluatie en bijstelling van het zorg-, leefplan zal in samenspraak met u plaatsvinden
 6. Communicatie met netwerkpartners
 7. Toetsing (externe partners) over de kwaliteit van de geleverde zorg 
 8. Contactpersoon voor zorgspecialisten
 9. Begeleiden van het gehele zorgtraject
Wat kunt u van ons verwachten:


 1. Duidelijkheid en helderheid
 2. Respect
 3. Kwaliteit van zorg
 4. Kleinschalige teams
 5. Zorgvuldige, Integere en Capabele zorgverlener(s)
 6. Zorg-, en leefplan bijstellen
 7. Creëren van een wenselijke zorgsituatie
 8. Continuïteit van zorg
 9. Waarborgen van uw privacy volgens AVG
 10. Kiwa gekwalificeerde professionals
 11. Samenwerking/afstemming met overige disciplines

Gezien de gewijzigde wet-, en regelgeving in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), zie je als nuchtere burger de bomen door het bos niet meer. De snelheid en hoeveelheid aan informatie, maakt dat men niet meer weet waar men aan toe is. SSTZ heeft kennis van deze wet en  regelgeving en helpt  u om antwoorden te vinden bij uw vragen. Bij ons wordt u niet van het kastje naar de muur gestuurd. 
Mede hierdoor is ons motto "Sterk in Verzorgend Werk"