Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ZIC zorgdiensten

Rotterdam, Zuid-Holland

"Sterk in Verzorgend Werk"

Diversiteit in Zorg

Visie:

Door het leveren van zorg aan huis (Thuiszorg), stimuleren wij de zelfredzaamheid van cliënten. Op deze wijze dragen wij bij aan de kwaliteit van leven, in de eigen en vertrouwde woon-, leefomgeving van de cliënt.

Cliënten hebben steeds hogere en individuele verwachtingen van de zorg en de zorgverleners, terwijl de zorgkosten omlaag moeten en de kwaliteit en efficiency moeten verbeteren. Door de vergrijzing van de maatschappij en de huidige zorg-ontwikkelingen, zal het aantal cliënten dat aanspraak zal maken op thuiszorg aanzienlijk toenemen. Door goede samenwerking met alle ketenpartners en het voortdurend bieden van kwaliteit wil ZIC zorgdiensten hét verschil maken in het aanbod van mobiele, flexibele en klantgerichte thuiszorg.

Borging van kwaliteit, cliënttevredenheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen onze werkwijze. Dit doen wij zeven dagen per week, 24 uur per dag. 

Missie:

ZIC zorgdiensten stimuleert gezondheid, zelfstandigheid en behoudt van uw eigen regie. Met passie en professionaliteit moedigen we cliënten aan het beste uit hun leven c.q. zorgsituatie te halen. 

ZIC zorgdiensten is een professionele regionale opererende zorgaanbieder met een sterke lokale aanwezigheid. ZIC zorgdiensten stelt de individuele klant en haar omgeving centraal door met betrokken en deskundige medewerkers, op flexibele wijze en met volledige beschikbaarheid een op de klant afgestemd totaalaanbod aan thuiszorg te leveren. ZIC zorgdiensten wil met alle betrokkenen duurzame relaties opbouwen en wil voor hen een betrouwbare en professionele zorgpartner zijn en biedt een vertrouwde en prettige werkomgeving die optimale zorgverlening faciliteert.

ZIC zorgdiensten doet dit betrokken, creatief, vraag-, oplossingsgericht, doelmatig en in samenspraak met u. U stelt uw wens en/of behoefte en wij sluiten hierbij zo goed mogelijk aan.