Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ZIC zorgdiensten

Rotterdam, Zuid-Holland

"Sterk in Verzorgend Werk"

U wilt zelf uw (Thuis)zorg regelen,

maar u weet niet hoe?

SSTZ helpt u, om uw (thuis)zorg te regelen in uw eigen vertrouwde woon-, en leefomgeving. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en zorg en/of ondersteuning ontvangt die afgestemd is op uw persoonlijke wensen, behoeften en/of zorgvraag.

You want to arrange your (home) care, but don't know how?

Zic care services helps you to arrange your (home) care in your own living, and living environment. So you can continue to live independently as long as possible and make and/or receive support that is tuned to your personal wishes, needs and/or care question.

Wat doen wij voor u:

 1. Aanvragen van een indicatie of her-indicatie bij het CIZ en/of Wijkverpleegkundige nivo 5
 2. Het leveren van Verzorging, Verpleging en/of Begeleiding
 3. Samenstellen van een zorgdossier
 4. In samenspraak met u, stellen wij een zorg-, leefplan op
 5. Evaluatie en bijstelling van het zorg-, leefplan zal in samenspraak met u plaatsvinden
 6. Communicatie met het zorgkantoor
 7. Toetsing (externe partners) over de kwaliteit van de geleverde zorg
 8. Contactpersoon voor zorgspecialisten
 9. Begeleiden van het gehele zorgtraject

Wat kunt u van ons verwachten:

 1. Duidelijkheid en helderheid
 2. Respect
 3. Kwaliteit van zorg
 4. Een vaste zorgverlener
 5. Zorgvuldige, Integere en Capabele zorgverlener(s)
 6. Zorg-, en leefplan
 7. Creëren van een wenselijke zorgsituatie
 8. Continuïteit van zorg
 9. Waarborgen van uw privacy
 10. Kiwa gekwalificeerde professionals
 11. Samenwerking/afstemming met overige disciplines

Gezien de gewijzigde wet-, en regelgeving in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zie je als nuchtere burger de bomen door het bos niet meer. De snelheid en hoeveelheid aan informatie, maakt dat men niet meer weet waar men aan toe is. ZIC zorgdiensten is een expert op het gebied van de AWBZ regelgeving en helpt u om antwoorden te vinden bij uw vragen. Bij ons wordt u niet van het kastje naar de muur gestuurd.

Mede hierdoor is ons motto "Sterk in Verzorgend Werk"